Pacte Nacional pel Referèndum

SIGNA PEL REFERÈNDUM

* Required fields

National Pact for the Referendum

Campaign to collect the signatures of institutions, organisations, elected representatives and private individuals, from both inside and outside Catalonia, in support of holding a referendum on the political future of Catalonia.

MANIFEST

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.

Per tot això :

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.


SEGUIR LLEGINT

On the basis of a proposal by the Parliament of Catalonia, and with the support of the Catalan Government (the Generalitat), on 23 December 2016 the National Pact for the Referendum was founded, bringing together thousands of social, cultural and political entities with the objective of promoting a pact between the Spanish government and the Generalitat which would allow the holding of an effective and binding Referendum in which the Catalan population can vote on their political future as a nation.

The Executive Committee of the Pact was given the task of drawing up a manifesto expressing this widely held aspiration. On 1 February, the Pact approved in plenary session the text proposed by the Committee.

It is now necessary to publicise the Manifesto and obtain the greatest possible number of individual and collective signatures. It is with this aim that we publish it in this web site.

Thank you for your support and for giving this call the broadest publicity.

DESCARREGA EL MANIFEST

DESCARREGAR
You can read the Manifesto in different languages thanks to the voluntary efforts of Floriane Roux and Júlia López (French); Mireia Boya e Busquet and Ferriol Macip (Aranese); Carme Fernández Pérez-Sanjulián (Galician); Manel Ollé and Jun Chin (Chinese); Tayssir Azouz (Arabic); Nigel Balfour, Júlia López and David Karvala (English); Hassan Akioud, Carles Castellanos and the Casa Amaziga de Catalunya (Amazigh); Vladimiro Gentileschi (Italian); Ula Iruretagoiena Busturia (Basque); Carme Vidalhuguet (German); Kevin De Laet (Dutch); Noam Faust (Hebrew).

FES-TE VOLUNTARI

MÉS INFORMACIÓ

FES UN DONATIU

MÉS INFORMACIÓ
FES UN DONATIU