Pacte Nacional pel Referèndum

Pacte Nacionau peth Referendum

Campanha d’adesions entà amassar eth sosten d’institucions, entitats, elegits e particulars, de laguens e de dehòra de Catalonha, entara celebracion d’un referendum sus eth futur politic de Catalonha e Aran.

MANIFEST

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.

Per tot això :

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.


SEGUIR LLEGINT

A prepausa deth Parlament de Catalonha, e damb er impuls deth Govèrn de Catalonha, eth dia 23 de deseme de 2016 se constituïc eth Pacte Nacionau peth Referendum, qu'amasse milèrs d’entitats sociaus, culturaus e politiques, damb era intencion d’impulsar un pacte entre es govèrns der Estat e dera Generalitat que permete era celebracion d’un Referendum eficaç e restacat, entà qu'era ciutadania catalana e aranesa pogue votar sus eth sòn futur politic coma nacion.

Eth Comitat Executiu deth Pacte arrecebec era encomana d’elaborar un Manifèst qu'arrecuelhesse aguesta aspiracion transversau. Eth dia 1r de hereuèr, eth Plenari deth Pacte, aprovaue eth tèxte prepausat peth Comitat.

Cau, ara, difóner eth Manifèst e arténher eth maximal possible d’adesions individuaus e collectives. Ei damb aguesta intencion que se hè publica aguesta pagina.

Gràcies pera vòsta adesion e per hèr-ne era maximala difusion.

DESCARREGA EL MANIFEST

DESCARREGAR
Podeu consultar les versions lingüístiques del Manifest gràcies a la col·laboració desinteressada de Floriane Roux i Júlia López (francès), Mireia Boya e Busquet i Ferriol Macip (aranès), Carme Fernández Pérez-Sanjulián (gallec), Manel Ollé i Jun Chin (xinès), Tayssir Azouz (àrab), Hassan Akioud, Carles Castellanos i Casa Amaziga de Catalunya(amazic), Nigel Balfour i Júlia López (anglès), Vladimiro Gentileschi (Italià), Ula Iruretagoiena Busturia (Euskera), Carme Vidalhuguet (Alemany), Kevin De Laet (Holandès), Noam Faust (Hebreu).

FES-TE VOLUNTARI

MÉS INFORMACIÓ

FES UN DONATIU

MÉS INFORMACIÓ
FES UN DONATIU